Cmentarz komunalny

oddział Psie Pole

DANE KONTAKTOWE

Telefony
71 / 345-74-72
71 / 345-74-94
501 845 422  (kaplica/chłodnia)
71 / 345-74-14 (krematorium)

Kierownik cmentarza

Zbigniew Burnat

Godziny otwarcia

godziny otwarcia cmentarza:
od 1 kwietnia do 11 listopada od 7:00 do 20:00
od 12 listopada do 31 marca od 8:00 do 18:00

godziny otwarcia biura cmentarza:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00
sobota od 9:00 do 14:00

Trzeci, co do wielkości ogólnomiejski cmentarz komunalny we Wrocławiu o powierzchni ok 20 ha

Przygotowanych jest na nim ok. 26000 miejsc grzebalnych.

Historia cmentarza

Psie Pole

Rok założenia: 1996 r.

Nekropolia powstała w 1996 roku, jako pierwszy wybudowany po II wojnie światowej, cmentarz komunalny we Wrocławiu. W pierwszym etapie zagospodarowano powierzchnię 9,4 ha, gdzie oprócz przygotowania miejsc grzebalnych pod pochówki tradycyjne i urnowe, wybudowano również budynek przedpogrzebowy i budynek administracyjno-handlowo –usługowy oraz całe przedpole wschodniej części cmentarza. W domu przedpogrzebowym zlokalizowano:

– dwie sale ceremonialne,

– pomieszczenia do przechowywania zwłok i przygotowania,

– zakład kremacyjny z dwoma piecami kremacyjnymi.

W roku 2012 cmentarz został rozbudowany o 12 ha pól grzebalnych osiągając aktualna wielkość.

Aktualnie (2023) cmentarz dysponuje jeszcze ok. 12000 miejsc grzebalnych dla pochówków tradycyjnych i urnowych, także w kolumbariach.

Docelowo przewidywane jest powiększenie nekropolii do ok. 50 ha.

Źródło: „Cmentarze dawnego Wrocławia” Marek Burak, Halina Okólska, wyd. Muzeum Architektury we Wrocławiu 2007 r.

Szczegóły

organizacyjne

Wjazd na teren cmentarza możliwy jest codziennie w godzinach otwarcia obiektu, za wyjątkiem niedziel i świąt, po wniesieniu stosownej opłaty i dopełnieniu formalności w biurze cmentarza. Wjazd jest możliwy tylko i wyłącznie przez główną bramę, przy pomieszczeniu ochrony. We wtorki i piątki możliwy jest darmowy wjazd dla osób z udokumentowaną niepełnosprawnością ruchową oraz seniorów powyżej 80 roku życia, za okazaniem przepustki stałej bądź jednorazowej, wydawanej przez biuro cmentarza. Uzyskanie przepustki i wniesienie wymaganej opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie w biurze cmentarza w godzinach jego pracy. Pracownicy ochrony nie są uprawnieni do wydawania przepustek i pobierania opłat.

Parking jest zlokalizowany przed cmentarzem od strony ul. Kiełczowskiej. Liczy ok 200 miejsc postojowych oraz 22 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Na Cmentarzu Psie Pole toaleta znajduje się w budynku administracyjnym cmentarza. Czynna jest od 1 kwietnia do 11 listopada od 8:00 do 19:00, od 12 listopada do 31 marca od 9:00 do 17:00. Wejście do toalety znajduje się od strony cmentarza. Z drugiej toalety skorzystać można w budynku kaplicy, w centralnej części cmentarza, w czasie wykonywania pogrzebów. Korzystanie z toalet jest odpłatne.

Bieżące informacje należy śledzić w zakładce aktualności.

Galeria

Back to top