Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

Opłaty

Przypominamy osobom, których bliscy są pochowani na naszych Cmentarzach Komunalnych OSOBOWICE, GRABISZYN, PAWŁOWICE, PSIE POLE, JERZMANOWO i LEŚNICA we Wrocławiu

O  KONIECZNOŚCI WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ZACHOWANIA GROBÓW

Zgodnie z art.7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (Dz.U. Nr 23/2000 poz. 295 z późn.zm.) termin ważności utrzymania (zachowania) grobu upływa po dwudziestu latach od chwili pochówku lub po wygaśnięciu przedłużenia ważności grobu.

Niewniesienie stosownej opłaty umożliwi likwidację grobu z mocy prawa.

Opłaty z tytułu ważności zachowania grobu należy wnosić w biurach cmentarzy, bądź przelewem na nasze konto.

 

Opłaty

Utworzono: Redaktor BIP 2012-03-28 08:58
Zmodyfikowano: Redaktor BIP 2017-11-23 09:26