Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu
Home Home
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK

Spopielanie zwłok

Biuro Kierownictwa Cmentarza Komunalnego
Oddział Psie Pole, ul. Kiełczowska 90, 51-315 Wrocław

tel./fax 71/345-74-72, 71/345-74-94
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500,
w soboty od godz. 900 do 1400.

Usługa spopielania zwłok wykonywana jest w dniach od poniedziałku do piątku.

Warunkiem wykonania usługi spopielania zwłok jest:

 • dostarczenie:
  1. kopii aktu zgonu;
  2. pisemnej woli zmarłego poświadczonej notarialnie lub przez dwie osoby obecne przy spisywaniu tej woli, albo pisemnego oświadczenia najbliższego członka rodziny (w obu przypadkach należy podkreślić, że dotyczy to spopielenia);
 • wniesienie aktualnej opłaty, określonej zarządzeniem Prezydenta Wrocławia , w kasie biura Kierownictwa Cmentarza;
 • bezpośrednie dostarczenie zwłok do spopielenia, może być dokonane nie wcześniej niż 6 godzin i nie później niż 1 godzinę przed wyznaczonym terminem spopielenia,  wcześniej dostarczone zwłoki winne być deponowane w chłodni;
 • dostarczenie zwłok w trumnie drewnianej, nielakierowanej i pozbawionej wszelkich okuć metalowych (mogą być ekologiczne, przystosowane do kremacji zwłok [EKO-2000 – z tektury]);
 • zmarły nie może posiadać rozrusznika serca;
 • dostarczenie urny na prochy.

Podstawą wykonania spopielenia jest spełnienie w/w warunków oraz sporządzony protokół przyjęcia zwłok lub szczątków ludzkich. Po zakończeniu spopielania zostanie sporządzony protokół z wykonania usługi oraz wydania urny z prochami.

W związku z tym, że Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu nie prowadzi działalności w zakresie przewozu zwłok, sprzedaży trumien i urn jak również innych akcesoriów pogrzebowych, zaleca się wszelkie sprawy związane ze spopielaniem zwłok załatwiać za pośrednictwem dowolnego Zakładu Usług Pogrzebowych z terenu całej Polski.

Przydatne druki do pobrania:

Zał1doZW5_2019_Oświadczenie_spopielenie   nowy druk od 01.03.2019r.

Zał2doZW5_2019_ProtokółPrzyjDoSpopielenia – nowy druk od 01.03.2019r.

Spopielanie zwłok

Utworzono: Redaktor BIP 2011-11-04 00:12
Zmodyfikowano: Redaktor BIP 2021-03-03 11:44