Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

Obowiązujące opłaty

Cennik opłat obowiązujący na Cmentarzach Komunalnych we Wrocławiu zostaje zmieniony od dnia 29 lipca 2022 r.

Opłatę za przedłużenie ważności zachowania grobu można wnieść w biurach na cmentarzach, bądź przelewem na konto:

PKO BP SA  52 1020 5226 0000 6502 0416 4950

Nabywca: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław

w tytule prosimy o podanie:

– nazwiska i imienia osoby pochowanej,

– nazwy cmentarza,

– nr pola na którym znajduje się grób,

– dane osoby wpłacającej tj. nazwisko i imię oraz dokładny (aktualny) adres, na który po  zaksięgowaniu wpłaty zostanie wysłana faktura.

Kody potrzebne przy przelewach zagranicznych:

IBAN:  PL 52 1020 5226 0000 6502 0416 4950

BIC (KOD SWIFT) : BPKOPLPW

Informujemy, że zwroty w przypadku niewłaściwie dokonywanych wpłat (np. nieodpowiednia kwota, brak wymaganych danych w tytule przelewu, opłata wniesiona po przedłużeniu ważności grobu przez inną osobę, przelew dokonany przed upływem ważności grobu przez osobę nie będącą jego dysponentem) będą przekazywane za pośrednictwem Urzędu Pocztowego  przekazem pocztowym, na adres wskazany w tytule wpłaty, na koszt wpłacającego.
Pozostałe wpłaty dokonane bezpośrednio z konta wpłacającego bądź z udziałem pośredników, będą zwracane na konto bankowe, z którego należność wpłynęła.
W przypadku zwrotu przelewów zagranicznych koszty poniesie odbiorca przelewu.

Uwaga

W związku z koniecznością zachowania strefy ochronnej drzew informujemy, że w przypadku usytuowania grobu lub miejsca grzebalnego w pobliżu drzewa bądź występowania wysokiego poziomu wód gruntowych – Zarząd Cmentarzy Komunalnych nie wyrazi zgody na wykonanie tradycyjnego dochówku lub pochówku w tym miejscu. 

Obowiązujące opłaty

Utworzono: Redaktor BIP 2012-01-01 00:01
Zmodyfikowano: Administrator BIP 2022-07-26 14:33