Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

Informacja wdrożenie Platformy przetargowej

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Zarząd Cmentarzy Komunalnych, jako Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż wdrożył elektroniczne narzędzie służące do przeprowadzenia postępowań w sprawie realizacji zakupów i zamówień, do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 złotych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień publicznych udzielanych w trybach określonych w ww. Ustawie.

Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.

Platforma przetargowa znajduje się pod następującymi adresami:
(kliknięcie w jedną z poniższych nazw przenosi do odpowiedniego miejsca Platformy przetargowej)

Zamówienia ustawowe o wartości powyżej 130 000 złotych – udzielane na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
https://zck-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zamówienia pozaustawowe, o wartości poniżej 130 000 złotych
https://zck-wroc.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Informacja wdrożenie Platformy przetargowej

Utworzono: Redaktor BIP 2020-09-10 12:49
Zmodyfikowano: Administrator BIP 2022-03-30 09:28