Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

Informacja wdrożenie Platformy przetargowej

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Zarząd Cmentarzy Komunalnych, jako Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż wdrożył elektroniczne narzędzie służące do przeprowadzenia postepowań w sprawie realizacji zakupów i zamówień, do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień publicznych udzielanych w trybach określonych w ww. ustawie.

Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.

Platforma przetargowa znajduje się pod następującymi adresami:
(kliknięcie w jedną z poniższych nazw przenosi do odpowiedniego miejsca Platformy przetargowej)

Zamówienia ustawowe – udzielane na podstawie art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
https://zck-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zamówienia pozaustawowe – udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
https://zck-wroc.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Zarząd Cmentarzy Komunalnych przypomina, iż do skutecznego złożenia oferty (dokumentów, oświadczeń itd.) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Do składania ofert dla zamówień o wartości poniżej 30 000 euro, podpis elektroniczny – nie jest wymagany.

Informacja wdrożenie Platformy przetargowej

Utworzono: Redaktor BIP 2020-09-10 12:49
Zmodyfikowano: Redaktor BIP 2020-09-11 07:54